LAWP 1.2 Infrastruktura

Firma Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt:

„Rozwój infrastruktury badawczej przedsiębiorstwa do opracowywania zmian procesu produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub procesów technologicznych”

Projekt ma na celu wyposażenie działu badawczo-rozwojowego w nowe narzędzia, które umożliwią realizację zaplanowanych prac badawczych, w tym w szczególności uzbrojenie wybranych linii w narzędzia analityczne umożliwiające testowanie zmian technologicznych bezpośrednio w środowisku operacyjnym. Nowa aparatura będzie służyć opracowywaniu przez Wnioskodawcę innowacji w zakresie: wyrobu gotowego, procesu przygotowania wody, procesów produkcyjnych, logistyki oraz badań jakości wody.

Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie Wnioskodawca, którego dział badawczo-rozwojowy zostanie wyposażony w nowoczesną aparaturę analityczną i umożliwi realizację ambitnej agendy badawczej. Pośrednim beneficjentem projektu w kontekście grupy docelowej będą również zewnętrzni interesariusze, w tym również inne przedsiębiorstwa i mieszkańcy regionu. Woda jest podstawowym produktem spożywczym, a jej najwyższa jakość i szeroka dostępność korzystnie wpływa na całą społeczność. 

Wartość projektu: 4 235 700 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 117 850 zł

#FunduszeUE

         

         

Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.

Drzewce 35
24-150 Nałęczów
tel. (81) 740 93 66
fax (81) 503 42 80
fax (81) 503 70 44 (logistyka)
cisowianka@cisowianka.pl
zamowienia@cisowianka.pl

Biuro w Warszawie
ul. Franciszka Nullo 2
00-486 Warszawa

tel. (22) 598 07 50
biuro@cisowianka.pl